Dane kontaktowe

Stanowisko Numery telefonów e-mail
SEKRETARIAT 85 711 89 09
85 711 89 10
fax:
85 711 22 29
sekretariat@pzd.sokolka.com
DYREKTOR 
Grzegorz Pul
85 711 89 09
85 711 89 10
biuro@pzd.sokolka.com
Zastępca Dyrektora ds. obiektów drogowych i mostowych
Elżbieta Grygorczuk

85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 23)
697 603 721

e.grygorczuk@pzd.sokolka.com
Naczelnik Wydziału Drogowo - Mostowego
Michał Rećko
85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 26)
691 498 976
michal.recko@pzd.sokolka.com

Z-ca Dyrektora ds. obiektów kubaturowych

Dariusz Lipski

85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 35)
697 603 718

d.lipski@pzd.sokolka.com
Główny Księgowy (Naczelnik Wydziału Finansowo - Administracyjnego)
Ewa Birycka
85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 24)
ksiegowosc@pzd.sokolka.com

Zamówienia Publiczne

Starszy Inspektor Powiatowy ds. zamówień publicznych
Marek Jarosław Krawczyk

Inspektor Powiatowy ds. zamówień publicznych
Małgorzata Mutwicka

 

85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 28)

dzial.techniczny@pzd.sokolka.comm.mutwicka@pzd.sokolka.com

Inspektor Powiatowy ds. zarządzania ruchem i pasem drogowym
Łukasz Głażewski

85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 25)

784 226 397

 l.glazewski@pzd.sokolka.com
Inspektor Powiatowy ds. gospodarki gruntami i pasem drogowym
Krzysztof Kocisz
85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 25)
k.kocisz@pzd.sokolka.com
Inspektor Powiatowy ds. utrzymania dróg
Edyta Zajczyk
85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 29)
e.zajczyk@pzd.sokolka.com
Specjalista ds. gospodarczych i utrzymania maszyn
Paweł Pezowicz
85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 37)
pawel.pezowicz@pzd.sokolka.com
Inspektor Ochrony Danych
Małgorzata Mutwicka
85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 34)
iod@pzd.sokolka.com

Starszy specjalista ds. księgowań i płac z-ca Głównego Księgowego

Aneta Michalczyk

85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 36)
a.michalczyk@pzd.sokolka.com

Starszy specjalista ds. pracowniczych i administracyjnych

Izabela Ratkowska

85 711 89 09
85 711 89 10
(wew. 36)
i.ratkowska@pzd.sokolka.com

 

OBWODY DROGOWO - MOSTOWE (ODDZIAŁY PZD SOKÓŁKA)

Obwód Drogowo Mostowy Nr 1 w Sokółce prowadzi akcję utrzymania dróg w sezonie letnim i zimowym na terenie gmin: Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Kuźnica
Obwód Drogowo Mostowy Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej prowadzi akcję utrzymania dróg w sezonie letnim i zimowym na terenie gmin: Dąbrowa Białostocka, Sidra i Nowy Dwór 
Obwód Drogowo Mostowy Nr 3 w Suchowoli prowadzi akcję utrzymania dróg w sezonie letnim i zimowym na terenie gmin: Suchowola, Korycin i Janów 
Obwód Remontowo Utrzymaniowy Nr 4 w Sokółce 
utrzymuje parkingi, place, drogi dojazdowe obiektów należących do Powiatu Sokólskiego
Obwód Drogowo Mostowy Nr 1 w Sokółce
16-100 Sokółka ul. Torowa 12 (pokój 1)
tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10 lub 85 711 88 95 (bezpośredni)
fax 85 711 22 29
odm1@pzd.sokolka.com
Kierownik Obwodu - Grzegorz Grygorczuk
tel. komórkowy 691 499 293
Majster - Adam Jurgiel
tel. komórkowy 691 498 973
Obwód Drogowo Mostowy Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej
16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Kunawina 70
tel. / fax 85 712 10 06
odm2@pzd.sokolka.com
Kierownik Obwodu - Rafał Jarmoszko
tel. komórkowy 691 498 974
Majster - Krzysztof Głowacki
tel. komórkowy 667 946 134
Obwód Drogowo Mostowy Nr 3 w Suchowoli
16-150 Suchowola, ul. Augustowska 54
tel. / fax 85 712 40 38
odm3@pzd.sokolka.com
Kierownik Obwodu - Lech Boguszewski
tel. komórkowy 691 498 975
Majster - Paweł Kuczynko
tel. komórkowy 667 946 135
Obwód nr. 4 Remontowo-Utrzymaniowy Obiektów Kubaturowych w Sokółce
16-100 Sokółka ul. Torowa 12 ( pokój 34 )
tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10 ( wew. 34 )
Kierownik Obwodu - Mirosław Grabowicz
tel. komórkowy 668 946 442
Majster - Aleksander Parusow
tel. komórkowy 784 227 397

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pezowicz

Data wytworzenia: 2020-09-15

Wprowadzający: Paweł Pezowicz

Modyfikujący: Paweł Pezowicz

Data modyfikacji: 2021-07-12

Opublikował: Paweł Pezowicz

Data publikacji: 2019-05-09